Odměna

Nejčastějším způsobem sjednávání odměny je odměna formou dohodnuté hodinové sazby, která je stanovována individuálně s ohledem na specifikaci poskytovaných právních služeb.

Vyžaduje-li to povaha věci, jsme připraveni našim klientům nabídnout paušální odměnu v rámci předem sjednaného rozsahu poskytovaných služeb, případně podílovou odměnu z hodnoty věci s možností uplatnění pravidla NO WIN – NO FEE.