Oddlužení

Pokud hledáte způsob, jak se zbavit svých dluhů, pomůžeme Vám zjistit, zda je právě pro Vás vhodným způsobem oddlužení.

Naše advokátní kancelář dlouhodobě pro své klienty zpracovává návrhy na povolení oddlužení, máme tedy potřebné zkušenosti a velmi vysoké procento úspěšnosti těchto návrhů.

Je právě pro Vás určeno oddlužení?

Oddlužení, nebo-li tzv. osobní bankrot je jedním ze způsobů řešení úpadku dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Tento institut je výjimečný tím, že Vám umožní zbavit se veškerých závazků jednou provždy. Pro poctivého dlužníka je to šance, jak definitivně vyřešit finanční problémy a zastavit exekuce.

Oddlužení tak může vyřešit finanční tíseň jednotlivce, přičemž tento způsob preferuje sociální aspekt před aspektem ekonomickým. Výhodou oddlužení je fakt, že stačí uhradit během 5 let nezajištěným věřitelům pouze 30% z celkové dlužné částky. Od zbývající části dluhu je po skončení oddlužení dlužník osvobozen a nemusí zbývající dluh věřitelům hradit.

Pokud je tedy oddlužení úspěšné, tzn. že dlužník plní po celou dobu oddlužení podmínky stanovené insolvenčním soudem, může dlužník po jeho skončení začít svůj život znova a to zcela bez dluhů.

Nejčastějším způsobem oddlužení je oddlužení plněním splátkového kalendáře. V tomto případě je po dobu 5 let věřitelům splácena měsíčně přesně určená finanční částka z příjmů dlužníka. Podmínkou je, že dlužníkovi musí zůstat k uspokojení jeho základních nákladů na živobytí určitá, zákony stanovená částka. Nemusíte se tak bát, že nebudete schopni uhradit své základní životní náklady. Dalším způsobem oddlužení je oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – v tomto případě se věřitelé uspokojí zpeněžením dlužníkova majetku. Jde o prodej majetku, který dlužník nabyl v minulosti.

Pokud se nacházíte v finanční situaci, která je popsána výše, a chcete zjistit, zda-li právě Vy „dosáhnete“ na zákonem stanovenou hranici a zda Vám soud oddlužení povolí, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář. Úvodní konzultaci poskytujeme bezplatně!

Provedeme přesný výpočet, na základě kterého zjistíme, zda-li je právě ve Vašem případě povolení oddlužení reálné. Z Vaší strany budeme vyžadovat pouze dokumentaci o aktuální výši všech Vašich závazků, dále potvrzení o výši Vašich současných příjmů (aktuální platební výměr, důchodový výměr či sdělení jiných dávek, které pobíráte), a dále údaje o Vašem majetku a odhadu jeho ceny.

Pokud zjistíme na základě Vámi předložených informací, že splňujete podmínky pro povolení oddlužení, zpracujeme za Vás kompletní návrh na povolení oddlužení.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, který naleznete na našich internetových stránkách v sekci: Kontakty. Kontaktovat nás můžete rovněž telefonicky a to na tel. č. 545 216 020.